SSL là gì ?

27 Tháng Mười, 2017 Liêm Phan 1

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web […]