Cài đặt netdata centos7

13 Tháng Bảy, 2017 Liêm Phan 0

Cài gói hỗ trợ: yum install zlib-devel libuuid-devel libmnl-devel gcc make git autoconf autogen automake pkgconfig Tải về root: cd /root/ git clone https://github.com/firehol/netdata.git –depth=1 […]