Thiết kế của Bitcoin

27 Tháng Mười, 2017 Liêm Phan 0

Bitcoin còn được tính là 1 giao thức, và tích hợp trong nó là công nghệ blockchain. Tất cả giao dịch mua và bán đều được cập […]