Update ByteCoin Pool 2019

Bytecoin Pool  2019 cập nhật cho các bạn nào muốn nghiên cứu và đào thử. Hiện nay đồng Byte-coin có giá rất thấp và gần như không giá trị. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng laptop để đào thử để biết thêm kiến thức về đồng tiền kỹ thuật số.

Các pool hiện tại đang hoạt động và cung cấp bởi bytecoin-pool.org

No need to register
– Host: stratum+tcp://us.bytecoin-pool.org:3333
– Host: stratum+tcp://us.bytecoin-pool.org:7777
– Host: stratum+tcp://us.bytecoin-pool.org:8888
– Host (ASIC): stratum+tcp://us.bytecoin-pool.org:1111
– Host (ASIC SOLO): stratum+tcp://us.bytecoin-pool.org:1777
– User: YourWalletAddress
– Password: WorkerName
 -See more at: http://bytecoin-pool.org/#sthash.mgVUFFtH.dpuf
Đây là các pool hiện hành và được sử dụng để đào coin. Các bạn có thể lấy để dùng nhé. Xem thêm tại trang bytecoin-pool: http://bytecoin-pool.org/#sthash.mgVUFFtH.dpuf
Giới thiệu Liêm Phan 167 bài viết
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Hướng dẫn đào tiền Bytecoin với tool chuyên nghiệp bằng CPU – Liêm Phan

Đã đóng bình luận.