Xóa log tự động trên VPS

Nếu bạn có VPS hơi hạn chế về dung lượng bạn muốn xóa logs của nó theo lịch trình nhất định thì ta có thể sử dụng Crontab.

Giả sử bạn đang chạy lite speed service và log nó lưu mặc định ở thư mục: /usr/local/lsws/logs/

Đầu tiên các bạn cần tạo một script xóa file log cũ quá 7 ngày như sau:

vi /bin/del-logs

Nội dung script là:

find /var/log/ -type f -mtime +7 -delete

Tiếp sau đó là các chúng ta lưu nó lại và mở crontab:

crontab -e

Với dụng dung như sau:

00 18 * * * del-logs

Như vậy cứ 18h00 hằng ngày thì crontab sẽ tự động chạy script xóa logs. Bạn rảnh tay rồi nhé!

Ahihi xõa thôi!

 

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!