Xử lý lỗi Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư – This site is not secure

Khi truy cập những trang web giao thức https có thể bạn sẽ gặp thông báo: Xử lý lỗi Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư hoặc This site is not secure.

Nếu chưa có kinh nghiệm bạn có thể sẽ không thể truy cập được những trang web như thế này!

Nguyên nhân tại sao và cách xử lý trên các trình duyệt phổ biến: Chrome, Cốc Cốc, IE, Firefox,…

Xử lý lỗi Kết nối của bạn không phải là kết nối riêng tư – This site is not secure

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!