Gỡ bỏ teamviewer trên hệ điều hành ubuntu

Khởi động teamviewer ta dùng lệnh:

$ teamviewer

Để gỡ bỏ ta dùng lệnh:

$ sudo apt remove teamviewer
Giới thiệu Liêm Phan 167 bài viết
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!