Disable giao diện đồ họa hệ điều hành CentOS 7/ RHEL 7

Nếu bạn cài đồ họa cho Centos7 giờ bạn muốn tắt đi để tiết kiệm tài nguyên hệ thống máy chủ thì bạn làm như sau:
Đầu tiên tạo file backup cho file default.target

# mv /etc/systemd/system/default.target /etc/systemd/system/default.target.bak # ln -sf /lib/systemd/system/multi-user.target /etc/systemd/system/default.target

Tiếp theo ta chạy lệnh:

 
# systemctl set-default multi-user.target 

Xác nhận level user:

 
# systemctl get-default 

Khởi động lại để hệ thống có hiệu lực

Nếu muốn sử dụng lại giao diện đồ họa ta chỉ cần chạy lênh

 
# ln -sf /etc/systemd/system/default.target.bak /etc/systemd/system/default.target

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!