Fix lỗi Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit…

Nếu bạn đang cài đặt một gói nào đó trên hệ điều hành Centos 7 mà gặp lỗi trên thì ta xử lý nó như thế nào?

Nguyên nhân có thể do bạn hoặc user nào đó đang thực hiện lệnh Yum

Hoặc bạn đang cài chương trình nào đó chưa xong nhưng ngắt nó giữa chừng, và tiến trình đó vẫn đang bị treo.

Để sửa lỗi này đơn giản là ta xóa file .pid đang chạy tiến trình bị treo đó:

# rm -f /var/rum/yum.pid

Như vậy là xong, giờ ta chạy lệnh yum lại là ok luôn!

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!