Cách chặn truy cập website qua địa chỉ IP trên Apache

Trong trường hợp bạn không muốn người khác đánh địa chỉ IP để truy cập website thì sẽ phải cấu hình như sau

Mở file /etc/httpd/conf/httpd.conf và thêm cấu hình cho các truy cập default như sau (ServerName = localhost)

<VirtualHost *:80>    
ServerName localhost    
DocumentRoot /var/www/html
</VirtualHost>

Trong thư mục html bạn có thể customer 1 file index nào đó

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!