Xóa file, thư mục, nén thư mục trên linux

Một số lệnh xóa file, thư mục, nén thư mục trên linux

Nén thư mục và toàn bộ file bên trong thư mục:

zip -r tên_file_tạo_ra.zip folder1

Copy thư mục:

cp -r source_folder/  /des_folder

Xóa tệp tin:

rm teptin

Xóa thư mục rỗng:

rmdir thumuc

Xóa thư mục và toàn bộ file trong thư mục:

rm -rf thumuc

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!