Đọc serial Number ổ cứng bằng C#

Ngày nay các hãng sản xuất đã cài vào mỗi một thiết bị một mã Serial Number nhằm giúp người dùng có thể kiểm tra trực tuyến thông tin thiết bị đó (tên sản phẩm, ngày sản xuất,..) quan trọng nhất là còn có thời hạn bảo hành hay không.

Đầu tiên ta sẽ thêm 2 references  System.Management, System.Management.Instrument. vào project.

Tiếp ta thêm các name space sau:

using System.Management;
using System.IO;
using System.Collections;

Tiếp khai báo mảng:

ArrayList hardDriveDetails = new ArrayList();

Trong sự kiện click button ta code:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
ManagementObjectSearcher moSearcher = new
ManagementObjectSearcher(“SELECT * FROM Win32_DiskDrive”);

foreach (ManagementObject wmi_HD in moSearcher.Get())
{
HardDrive hd = new HardDrive(); // User Defined Class
hd.Model = wmi_HD[“Model”].ToString(); //Model Number
hd.Type = wmi_HD[“InterfaceType”].ToString(); //Interface Type
hd.SerialNo = wmi_HD[“SerialNumber”].ToString(); //Serial Number
hardDriveDetails.Add(hd);
label1.Text = “Model : ” + hd.Model;
label2.Text = ” Type : ” + hd.Type;
label3.Text = ” Serial Number : ” + hd.SerialNo;
}

}

 

Sau đó thêm Class HardDrive :

private string model = null;
private string type = null;
private string serialNo = null;
public string Model
{
get { return model; }
set { model = value; }
}
public string Type
{
get { return type; }
set { type = value; }
}
public string SerialNo
{
get { return serialNo; }
set { serialNo = value; }
}

 

Cuối cùng là thưởng thức thành quả:

Tải ứng dụng về dùng miễn phí: https://ouo.io/Z2HXvI

Xem video hướng dẫn:

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!