Tăng dụng lượng upload PHP trên centos 7

Mặc định việc upload file khi cài xong php apache trên Centos 7 là khoảng 10MB do vậy việc tăng dung lượng nhiều hơn là rất cần thiết nếu như chúng ta upload những file lớn như video:

Trên centos chúng ta sửa các thông số sau ở file /etc/php.ini

post_max_size = 500M
upload_max_filesize = 500M
memory_limit = 500M
max_execution_time = 6000

Nếu xài nginx ta cần chỉnh thêm còn apache thì thôi!

client_max_body_size 500M;

Sau khi chỉnh xong ta lưu lại và khởi động lại apache để có hiệu quả nhé các bạn.

Các bạn có thể tham khảo cách khởi động lại Apache tại đây.

Có gì không hiểu các bạn có thể thảo luận phía dưới nhé!

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!