Không cho list thư mục website với HTACCESS

Directory Listing có thể coi là một trong những lỗ hổng bảo mật có thể nguy hại đến website của bạn, vì hacker có thể quét ra được cấu trúc thư mục website, các file quan trọng,… vậy chúng ta ngoài dùng file index trắng chúng ta có thể sử dụng htaccess để làm việc này, sẽ nhanh và hiệu quả hơn.

Trong file htaccess ta thêm dòng sau:

IndexIgnore *

Như vậy là ok rồi chúng ta có thể test để kiểm tra nhé!

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!