Giới hạn IP, phân quyền thư mục web với apache

Giả sử bạn có trang quản lý CSDL phpMyAdmin bạn muốn hạn chế truy cập với 1 IP wan cố đinh bạn làm như sau:

<Directory “/var/home/phpMyAdmin”>
AllowOverride None
# Allow open access:
# Require all granted
Require ip 128.40.128.25
</Directory>

Như vậy chỉ có IP 128.40.128.25 mới có thể truy cập vào khu vực này được.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng htacess để làm tương tự.

Nếu là thư mục cho web public thì bạn cần chuyển:

Require all granted

Như vậy các bạn có thể hiểu cơ bản cách phân quyền rồi nhé!  Có gì comment phía dưới nhé!

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!