Cài đặt Let’s Encrypt trên VPS sử dụng Directadmin

Để cài đặt Let’s Encrypt trên VPS sử dụng Directadmin thì yêu cầu phiên bản Directadmin của bạn phải là 1.50.1 hoặc cao hơn, sau đó bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bật SNI (nếu đã bật bạn có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước 2)
Đăng nhập vào VPS bằng SSH và sử dụng lệnh sau:

echo "enable_ssl_sni=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 2: Bật Let’s Encrypt

echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Lưu file và tiến hành khởi động lại dịch vụ Directadmin

/etc/init.d/directadmin restart

Bước 3: Update web-server configs trên DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build rewrite_confs
./build update
./build letsencrypt

Sau khi cài đặt Let’s Encrypt lên hệ thống có sẵn DirectAdmin hoàn tất, bạn có thể truy cập vào User Level -> SSL Certificates để tiếp tục cài đặt SSL cho domain với Let’s Encrypt trên DirectAdmin. Việc cài đặt tự động với vài click như khi dùng Directadmin đã tích hợp sẵn Let’s Encrypt của các nhà cung cấp dịch vụ thôi.

Đối với bạn nào dùng VPS có sẵn directadmin mà thấp hơn 1.5 mà vẫn muốn dùng SSL free của Let’s Encrypt thì có 2 cách:

  1. Nâng cấp directadmin lên 1.5 và dĩ nhiên là mất $ bản quyền rồi.
  2. Mình sẽ hướng dẫn sau. Có điều sẽ thủ công một chút nhưng cũng ok .
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!