Ghi file logs php với .htacess

Khi làm việc ở localhost ta vẫn để chế độ hiển thị lỗi php, nhưng khi triển khai lên máy chủ trên môi trường mạng hầu hết là phải tắt chế bộ báo lỗi php. Tuy nhiên code sẽ có một số đoạn không tương thích trên máy chủ và không chạy được nhưng hệ thống không báo lỗi. Vì vậy chúng ta phải sử dụng đến file logs để xem lỗi mà debug các bạn nhé.

Việc sử dụng share host khó có thể cho bạn việc đọc logs thoải mái do vậy các bạn có thể sử dụng htacess để ghi lại logs với php nhé!

Để ghi logs php ra file với htacess các bạn có thể dùng như sau, chú ý là  log_errors = On  ở php.ini vẫn mở nhé

<IfModule mod_php5.c>
php_flag log_errors on
php_value error_log E:/AppServ/www/site_name/logs/php_log
</IfModule>

Có gì thắc mắc xin vui lòng comment tại bài viết, thanks!

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!