Chọn notepad++ làm trình soạn thảo mặc định cho FlashFXP

Chắc hẳn nói đến FlashFXP có lẽ là giới website develop có lẽ là không mấy ai không biết. Và công cụ soạn thảo mã lệnh miễn phí và thần thánh: NotePad++ . Tuy nhiên mặc định ban đầu thì FlashFXP chỉ mở được với notepad mặc đinh của windows hoặc trình soạn thảo tích hợp cùi bắp vô cùng của trình FTP đẳng cấp này :).

Vậy để làm sao chọn Notepad ++ làm trình soạn thảo mặc định?

Đầu tiên chúng ta vào: Option > File Associations

Sau đó ta chọn đường dẫn tới ứng dụng soạn thảo Notepad++ , Sau đó thêm các phần mở rộng của tập tin cần mở với Notepad++ trên Flash FXP.

Sau đó lưu lại là xong thôi!

Xem video hướng dẫn trên youtube: 

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!