Hướng dẫn cài sentora trên centos7

sentora-install-centos7
sentora-install-centos7

Công nghệ sử dụng:

  • Apache Webserver – Webserver thông dụng nhất.
  • PHP – Yeah, bạn không thể chạy WordPress hay các script PHP nếu thiếu nó.
  • ProFTP – Tạo FTP Server.
  • MySQL/MariaDB – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL.
  • Postfix – Cấu hình Email Server.
  • phpMyAdmin – Quản lý database.
  • DoveCot – Tạo IMAP Server.

Đầu tiên là update Centos7  trước khi làm gì thì làm:

[root@centos7 ~]# yum -y update

Cài công cụ  wget:

[root@centos7 ~]# yum install wget -y

Tải sentosra về:

[root@centos7 ~]# wget http://sentora.org/install

[root@centos7 ~]# chmod +x install

Tiến hành cài đặt:

[root@centos7 ~]# ./install

Trong quá trình cài nó kêu nhập subdomain và public ip, nếu test local bạn không cần nhập

Nhớ lưu pass lại khi cài xong nhé, nó thông báo cụ thể đó.

Cài xong khởi động lai server là ok thôi.

 

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!