Phân quyền trong Linux với Chmod và Chown

Chmod và Chown sử dụng để phân quyền trong linux, nhờ tính năng này mà Linux gần như khả năng bảo mật sẽ cao hơn rất nhiều.

Vậy Chmod và Chown có gì khác nhau hay chỉ là cách gõ khác nhau trên mỗi distro của hệ điều hành Linux?

Hãy cũng tôi tìm hiểu qua loa đại khái tí nhé các bạn !!!

  1. Chmod

Lệnh chmod cho pháp bạn thay đổi quyền (permission) của một file hay folder. Có 2 cách để sử dụng chmod, đó là dùng chữ hoặc dùng số, bạn muốn dùng cách nào là tùy chọn ở bạn.

  • Dùng chữ: 

chmod R go+rw /var/www

Với câu lệnh trên thì group(group của user đó) và others (một user nào đó khác) có quyền đọc và ghi tất cả file và thư mục con của folder trong đường dẫn /var/www vì có option -R.

Và đây là các chữ cái: u = user, u = group, o = others, và các quyền đó là r = read, w = write, x = execute (cũng có thể viết là X, nhưng ít sử dụng).

  • Dùng số: 

chmod R 644 /var/www

Với câu lệnh trên tương ứng với các quyền của user(số 6), group(số 4), others(số 4), và user có quyền read, write trong khi đó group và others chỉ có quyền read, lệnh trên cũng sẽ thay đổi tất cả các file và folder trong /var/www do có thêm option -R.

Các con số có giá trị tương ứng như sau:
4 = read 2 = write 1 = execute 0 = no permission

Như vậy với ví dụ trên bạn chỉ cần làm phép cộng 4+2=6 nghĩa là read và write, 7 có nghĩa là có đầy đủ quyền read, write, execute.  Với 0 thì bạn hiểu là nó không được gán bất kì quyền gì cả.

    2. Chown

Bạn chỉ cần nhớ trong lệnh có user và group được ngăn cách bằng dấu “:”, đầu tiên là user sau đó là group.

Câu lệnh dưới đây sẽ thay đổi quyền sở hữu của file hoặc folder nào đó:

chown R user1:admin /var/www

Với option -R thì tất cả các file và folder trong /var/www sẽ thay đổi quyền sở hữu theo user là user1 và group là admin.

Như vậy mình đã trình bày với các bạn những kiến thức cơ bản nhất, hãy mau thực hành đi thôi . Ahii. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé! chúc các bạn thành công!

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!