Cấu hình IP tĩnh trên centos7 1611 minimal – (video)

Chuẩn bị:

  1. Máy chủ cài Centos7 minimal bản mới nhất (7 build 1611)
  2. tinh thần sẵn sàng cao @@

Đầu tiên các bạn login vào hệ thống.  (không hướng dẫn nữa nhé) @@

Sau khi login hệ thống chúng ta vào thư mục sau: /etc/sysconfig/network-scripts/  bằng lệnh:

cd  /etc/sysconfig/network-scripts/

Lấy tên card mạng hiện tại bằng lênh:

ls

Sau đó chúng ta mở file tên card mạng: ở đây card mạng của tôi tên là ifcfg-ens33

Mở file ifcfg-ens33 

vi ifcfg-ens33

Sửa thông số bôi đậm như hình:

TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=f8ee012c-5f97-4724-9324-912686939eb4
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.118.121
GATEWAY=192.168.118.2
NETMASK=255.255.255.0
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4

Lưu lại file ens33

Khởi động lại card mạng bằng lệnh sau:

systemctl restart network.service

Thế là xong, chúc các bạn thành công!

Xem thêm video tại đây nhé:

https://www.youtube.com/watch?v=JwGdBI64fQs

 

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!